ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

Част 3

Насоки за отстраняване на допуснатите груби нарушения на системните закономерности в държавата България


Нека разгледаме държавата България като сложна социална система и да анализираме наличието на кибернетичните закономерности и как се спазват системните правила за структурирането и нормалното й функциониране.

Допуснатите нарушения на системните закономерности се дължат преди всичко на установената, неподходяща за България, порочна обществено политическа система.


  •   Предварителни условия за възстановяването на държавата.

 Смяна на системата.
Смяната на системата би следвало да стане чрез категоричен отказ от т.н. „представителна демокрация”, цивилизовано отстраняване на политическите партии от управлението на държавата и въвеждане на експертния принцип в управлението (за подробности виж публикацията – „СМЯНА НА СИСТЕМАТА- http://ganchovski.blogspot.com/2014/03/blog-post_10.html”) .

  Анализ и разработка на:
- Национален План за поетапно цялостно нормативно реорганизиране на управленските държавни институции.
-   Дългосрочна Стратегия за поетапно и плавно преминаване от парично базираното общество към постепенното осъществяване на глобална ресурсно базирана икономика, описана в международния проект Венера. Проблемите, пред които е изправено днес човечеството, не могат да бъдат разрешени чрез политически или финансови средства, защото по своята същност те са технически и технологични. През цялата история промените винаги са били бавни. Следващата група от некомпетентни лидери заема мястото на тези преди тях, но съществените социални и икономически проблеми остават, защото основните ценностни системи не биват променени. Проектът „Венера“ предлага една алтернативна визия за нова устойчива световна цивилизация, различна от която и да е обществена система, съществувала досега (виж - http://bg.thevenusproject.com/ ).


  •   Разработка и приемане на Нова Конституция, регламентираща:

     Националните цели и приоритети на държавата България;

 Принципите на държавното устройство – президентска република, регионално самоуправление(областни губернатори, кметове и обществени съвети), изборни институции(за организация и провеждане на национални и местни избори и референдуми);

 Държавните институции – Президент, Държавен съвет, Експертно правителство(министерства и агенции), Контролни органи, Правосъдие и вътрешен ред, Служби за сигурност, Национална армия,  Обществени експертни съвети (по законодателството - парламент, по икономиката, сигурността, демографските въпроси, образованието, културата, спорта и др. );

     Изборните институции(централни и местни органи);

   Научни и културни институции (Академия на науките, научните и културни институти и учреждения).



  •       Насоки за реорганизиране елементите на системата.

-    Вход  на системата (националните ресурси)Природните ресурси(земя, вода, подземни богатства) да се обявят в Конституцията за изключителна държавна собственост, без право за продажба. Предоставяне право за ползване върху тях да се отстъпва само за определен срок срещу обезщетение – не по малко от 75% от реализираните приходи. В този дух да се преразгледат концесиите и да се ревизират в определени срокове закупените по рано от местни и чуждестранни лица природни ресурсни източници и технологии. За възстановената собственост на земеделски земи, държавата да учреди безсрочно право за ползването им срещу съответен данък върху реализираните приходи от собствениците им или от техните наследници в т.ч. за отдаване под наем от тях на други лица.

-       Изход на системата дърво на целите, очакваните резултати, националните приоритети и критериите за наблюдението и оценка на съответствието им. Разпределението на националния доход да се извършва съгласно логиката за постигане на целите.
На първия етап да се въведе Безусловен базов доход( гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход за всеки български гражданин). Подробностите са изложени в българския проект за ББД(http://bbd.bg/?p=410)  и в материалите от проведения референдум за въвеждане на ББД в страните от ЕС);

-       Ограничения за съществуването на систематаНа първия етап би трябвало да се преразгледа законодателството на държавата България с цел отстраняване на допуснатите условия за нарушаване на националните интереси и условията, които способстват за извършване на престъпления срещу обществените интереси. Следва да се премахнат от законите реализираните лобистки възможности за узаконяване на действия, водещи до бързо забогатяване и облагодетелстване на определени лица от „задкулисието” за сметка на обществото;

-        Процеси за функциониране на системата – Да продължи с ускорени темпове изграждането на електронното правителство в държавата България. Чрез електронните услуги да се неутрализира проявяваното субективно и бюрократично отношение от държавната и общинската администрация към исканията на гражданите и да се ускори удовлетворяването на потребностите им от административно обслужване. Изграждане на интегрирани автоматизирани системи за по нататъшно автоматизиране на управленските  и изпълнителските процеси в икономиката, социалните дейности  и другите отрасли на обществения живот.

 Пояснения :
В първата статия по тази тематика - „БОЖИИТЕ ПРАВИЛА В СЪВЪРШЕНИТЕ КИБЕРНЕТИЧНИ СИСТЕМИ” са разгледани закономерностите, в съответствие с които са изградени и функционират природните системи и непреходните поуки за съществуването на обществените системи.

В предходната, втората статия „КРИЗАТА НА ДЪРЖАВНОСТТА В БЪЛГАРИЯ” е предложен кратък системен анализ на причините за кризисното състояние.




Октомври, 2014 год.
автор:  д-р инж Димитър Ганчовски














Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.