ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Моето ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ

Защо не гласувах на парламентарните избори състояли се на 05.10.2014 год. ?

Аз съм един от категорично убедените граждани, че парламентарната форма на управление е най неподходящата за настоящите условия в България – много по лоша е както от монархическата форма до 1944 год, така и от авторитарната комунистическа форма до 1989 год.. На парламентарната форма на управление в българския й вариант се дължи разрушаването на държавността, унищожаването на икономиката, разграбване на природните ресурси, моралния и нравствен упадък, маргинализиране на голяма част от населението и кризисното състояние във всички сфери на обществения живот в страната. Парламентарната форма на управление породи създаването на стотици организации от мафиотски тип наричащи се политически партии. „Представителната демокрация” беше използвана като параван за незаконно забогатяване на малък брой партийни функционери и техни поддръжници за сметка на обществото.

С отказа си да гласувам аз изразявам своя осъзнат протест срещу  установената през последните 25 години обществено политическа система, наричана още „либерална демокрация” и заявявам увереността си, че тази система трябва да бъде заменена с нормална съвременна система, съответстваща на нивото на политическа култура на населението и на научните методологии, правила и световен опит за структуриране, функциониране и управление на социални системи. Убеден съм, че с нова конституция може да се замени системата чрез цивилизовано отстраняване на политическите партии от управлението на държавата и определяне основите на адекватно държавно устройство.

Заключенията от направения анализ на системните причини за кризисното състояние на държавата България и един подход за отстраняване на тези причини съм изложил в  следните три кратки статии и свързаните с тях отделни публикации:

Октомври, 2014 год.
автор:  д-р инж Димитър Ганчовски

 Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.