ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 20 март 2014 г.

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕЗКОНТРОЛНАТА ВЛАСТ НА МЕДИИТЕ

Ролята на медиите в съсипването на България

Всепризнато е, че в резултат от лъжливия преход на България към т.н. демокрация, в началото на 2014 год. състоянието на страната в обобщен вид е:
          
         - България е разграбена и икономиката й е съсипана;
        - Човешкият национален потенциал(научен, технически, хуманитарен, културен) беше ликвидиран, оставен на самоизживяване или принуден да напусне страната. Хаотично се борят за оцеляване отделни патриотично настроени талантливи и високообразовани специалисти. Шири се неграмотност и масово опростачване на населението;
   - Системите на Правосъдието, вътрешния ред и сигурността са обезсилени и "разгромени". Жертвите на престъпни посегателства реално не могат да разчитат на адекватна защита от държавата;
     -  Политическите партии и основните държавни институции са се сраснали със ширещата се  престъпност в мафиотски образования;
          - Обществото е силно поляризирано, разделено и пропито от омраза злоба и насилие. Периодично политическите партии в егоистичния си стремеж да завладеят политическата власт или да се утвърдят в нея, чрез медиите, умишлено поддържат високо напрежение характерно за състояние на обществото преди избухване на гражданска война.

Основна всеобхватна роля за достигане на всичките тези указани негативни последствия от прехода изиграха т.н. свободни електронни и печатни медии с малки изключения.
Те се самообявиха за "четвърта власт", доминираща над останалите три и над населението и не допуснаха да бъдат контролирани от обществото. Брутално смазваха всяко друго мнение различно от налаганото от кукловодите им.
Основните медии и преди всичко националните телевизии и агресивните им "водещи" забогатяха необяснимо кога и как за широките слоеве на обществото и си завоюваха монополно медийно положение. Едни от най фалшивo звучащите понятия, използвани от тях станаха понятията "демокрация", "гласност, "прозрачност", "свобода на словото", медийна свобода, демократични права и т.н..
В някаква неясна марионетна сянка се превърна т.н. СЕМ (съвет за електронни медии). Ужасяващо смразяваща медийна реакция избухваше и при най неволните споменавания за необходимостта от изготвяне на Закон за медиите или пък за въвеждане на някаква адекватна форма на регулация и контрол. Грубо от тях се парадира с частната форма на собственост на медиите, но съмнително защо усърдно се прикриват чия е тяхната собственост и законността на доходите им.
За тях "не се отнасяха" механизмите за финансов контрол -  проверки на данъчните задължения, одити за правомерно привлечени и използвани финансови и материални средства, за законовите изисквания към счетоводната отчетност, за законността на извършваните основни и спомагателни дейности и огласяването на тази информация. Управляващите проявяваха панически страх от медиите, а по "напористите" и несметно богатите  от тях ги използваха умело и безпардонно в собствен или съвместен интерес .

Трябва ясно и открито да се заяви:
    - Медиите имат непростим грях за грубото многогодишно  силно изопачено манипулиране на общественото мнение и престъпното заблуждаване и приспиване чрез лъжи и измамни информации на населението докато се извършваше престъпното разграбване, продаване на безценица и подаряване срещу жалки комисионни на материалните активи и природните ресурси на България. Медиите се отнасяха съмнително благосклонно към "правата" на извършителите на престъпления и се превърнаха в защитници на престъпниците, съратници на техните адвокати и обвинители на силите за сигурност, обществен ред и правосъдие. В резултат от оказаното съдействие на престъпността бяха лишени от държавна защита интересите на жертвите на престъпленията.
       - Медиите са основния виновник за насъскваната чрез тях омраза и злоба сред населението и неговото разделение и антигонистично противопоставяне. Целенасочено и "доброжелателно" многократно се предоставяше трибуна на едни и същи лица, които повтаряха едни и същи лъжи и клевети. Понякога лицемерно се представяше и вярната гледна точка, но се вземаха съответни мерки от пристрастните журналисти и техните кукловоди за да бъдат "обругани, смачкани и сплашени" онези лица и отделни медии, които правеха опит да разобличават лъжците. Масово се прилагаше принципа ..."крадецът вика дръжте крадеца...".
Осъзнато, или не, сработи основният принцип на "гьобелсовата пропаганда" за това, че ..."една лъжа повторена многократно се превръща в истина".
Така, с активното участие на медиите, беше отвличано вниманието на обществото от действията на реалните престъпници и беше прехвърлена вината за извършеното унищожаване на българската икономика и несрещаното в историята до сега ограбване и обедняване на населението на някакви си "виртуални" комунисти, доносници и служители на Държавна сигурност от времето на комунистическия режим.
Не са приемливи, или по точно са лъжливи медийните твърдения, че Те отразявали реално действителността. Истината е, че те изопачаваха и продължават целенасочено да изопачават действителността в интерес на своите собственици и кукловоди. Вярно е, че сред тях водещо място заема автоцензурата и страха на журналистите - мижитурки, които в стремежа си да се харесат на своите явни и неявни работодатели и задгранични "доброжелатели" доведоха манипулативните процеси до автоматизъм и всячески съдействаха на националните предатели да се отдели страната ни от естествените НИ братски народи и насочиха държавата България към световното блато на робските колониални зависими държави.

Какво да се прави? 
Няма друг изход, освен в битката за спасяване на България да се включи "хирургическото отстраняване на "туморното" обществено образование наречено български медии.

Как да стане това?
1. Провеждането на операцията "чисти ръце" в национален мащаб задължително трябва да включи и медиите, започвайки от:
     - изясняване законността на финансирането на медиите и разследване на извършени икономически престъпления в т.ч. и данъчни престъпления;
   - прокурорски проверки, касаещи умишленото, пряко и прикрито насаждане на омраза и вражда сред обществото;
  - използване на медийната среда за пропаганда и защита на чужди интереси във вреда на държавата България;
     - др.
2. Масово разобличаване в социалните мрежи, интернет сайтовете и блогове на антиобществените медийни прояви и на журналистическия слугинаж и на медийните кукловоди.

Публикации свързани с настоящата статия:

СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВОЙНА ;

СМЪРТНИЯТ ГРЯХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИИ ;

понеделник, 10 март 2014 г.

СМЯНА НА СИСТЕМАТА

Как да сменим  формата на държавното управление в България?

Българските партии е наложително(б.а.-аргументите за това виж в:...) да бъдат отстранени от управлението на държавата, което съответно означава, че установената парламентарна форма на управление трябва да бъде заменена с по добра за нашите условия.  Тази промяна е най добре да стане цивилизовано, добре обмислено и да се проведе от Нас самите, а не чрез метежи и държавни преврати, подстрекавани, подпомагани и финансирани от външни сили и техни местни помагачи, както напоследък стана в Украйна и в други страни, като Египет. 
При такъв подход, като правило, вероятността да се постигне положителен резултат е нищожна. Възниква анархия и в такава обстановка обикновено властта се обсебва от агресивни сили - организации и партии с неграмотни лидери и техните поддръжници; създават се условия за възникване на  гражданска война разграбване и унищожаване на материални и човешки ресурси .

Следователно, изключваме революционния подход за отстраняването на политическите партии от управлението на държавата България. Това трябва да стане осъзнато от тях, съгласно принципа и възприетите практики на доброволната "оставка" след поискване от суверена- избирателите.

Правилният подход за смяна на системата е Научния системен подход, основаващ се на теоретично доказаните и потвърдените в практиката кибернетични методи за управление и развитие на системите, отчитайки водещата роля на технологиите
В нашия конкретен случай, за да се постигане ефективна промяна на съшествуващата система за държавното управление в България, е необходимо предварително да се моделират  преходните процеси от съществуващата към новата система.  

Водещи в тази промяна трябва да бъдат кибернетиците, подпомагани от специалисти от всички области на обществения живот - юристи, икономисти,  , инженери, математици, педагози, медици,  финансисти, политолози, социолози и т.н. 

Технологията на промяната на системата като правило съдържа следните задължителни стъпки:

1. Анализ и оценка на недостатъците на съществуващата система, които трябва да бъдат отстранени от новата система и дефиниране на нейните специфични цели, насочени към постигане на Главната цел - създаване на прогресивно антиавторитарно демократично управление на държавата. 

2. Разработка(избор) на модел на новата системапри което да се спази  изискването за водещата роля на съвременните технологии при функционирането на системата; обществено експертно обсъждане и одобрение на модела. Съществуват в световната практика разнообразни разумни модели на ефективни обществени системи, които следва да се проучат и анализират.
Ясно е че качествено нова и ефективна система не би могло да се разработи и да замени съществуващата в България в кратки срокове. Най важното, обаче, е че не трябва за пореден път да се допуснат неграмотните  грешки в подхода
Обществото Ни безропотно позволяваше досега заменянето на една система с друга в България да се извършва от посредствени и агресивни управляващи след отстраняване(изолиране)  на знаещите и можещите и упражняване на насилие над тях

3. Избор на метод за преход от старата към новата система, дефиниране и планиране на процесите за прехода в отделните области. 

За предпочитане е преходът да се извърши чрез  приложението на еволюционни процеси и да се постигне, независимо от по голямата му продължителност, след окончателната загуба на доверието на хората в съществуващите подтиснически политически властови структури.
През последните 25 години пагубно се оказа приложението на най- неподходящия експериментален "метод на пробите и грешките" при прехода от системата на социализма(комунизма) към предварително недефинираната капиталистическа система от тип "парламентарна демокрация". Много от грешките, които бяха генерирани след "проверката" на резултатите се оказаха за българското общество трудно и скъпопоправими. Научният подход за сложни социални системи изисква експериментите да се обосновават и планират предварително, за да се избягват грешките с фаталните и непоправими последствия. Съществуват специални методи за планиране и оптимизиране на провежданите експерименти.

4. Нормативно регулиране на смяната на системата.  За въвеждане на нова форма на държавно управление, е необходимо да се изготви и приеме нова конституция и произтичащите от нея закони.

5. Управление на процесите по замяна на системата. Принципът, който обществото следва да наложи е - управлението на замяната на системата да не се осъществява от политическите партии, а от независими експерти.

Налице са редица научни решения и успешно проиграни методологии и технологии за управление на проекти , планиране, разработка и внедряване  на големи национални системи, както и за анализ на риска и управление на процесите, гарантиращи качеството на функциониране на системите
Достатъчно е да се намерят и подготвят знаещи и можещи специалисти, които да изучат тези решения, стандарти и практики и да им се осигурят необходимите условия да ги приложат. При това първия риск, който трябва да се неутрализира е порочната практика в научните и приложните среди да се  "побългаряват"(изопачават) световните постижения. 

Свързани публикации: 

ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ