ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

понеделник, 10 март 2014 г.

СМЯНА НА СИСТЕМАТА

Как да сменим  формата на държавното управление в България?

Българските партии е наложително(б.а.-аргументите за това виж в:...) да бъдат отстранени от управлението на държавата, което съответно означава, че установената парламентарна форма на управление трябва да бъде заменена с по добра за нашите условия.  Тази промяна е най добре да стане цивилизовано, добре обмислено и да се проведе от Нас самите, а не чрез метежи и държавни преврати, подстрекавани, подпомагани и финансирани от външни сили и техни местни помагачи, както напоследък стана в Украйна и в други страни, като Египет. 
При такъв подход, като правило, вероятността да се постигне положителен резултат е нищожна. Възниква анархия и в такава обстановка обикновено властта се обсебва от агресивни сили - организации и партии с неграмотни лидери и техните поддръжници; създават се условия за възникване на  гражданска война разграбване и унищожаване на материални и човешки ресурси .

Следователно, изключваме революционния подход за отстраняването на политическите партии от управлението на държавата България. Това трябва да стане осъзнато от тях, съгласно принципа и възприетите практики на доброволната "оставка" след поискване от суверена- избирателите.

Правилният подход за смяна на системата е Научния системен подход, основаващ се на теоретично доказаните и потвърдените в практиката кибернетични методи за управление и развитие на системите, отчитайки водещата роля на технологиите
В нашия конкретен случай, за да се постигане ефективна промяна на съшествуващата система за държавното управление в България, е необходимо предварително да се моделират  преходните процеси от съществуващата към новата система.  

Водещи в тази промяна трябва да бъдат кибернетиците, подпомагани от специалисти от всички области на обществения живот - юристи, икономисти,  , инженери, математици, педагози, медици,  финансисти, политолози, социолози и т.н. 

Технологията на промяната на системата като правило съдържа следните задължителни стъпки:

1. Анализ и оценка на недостатъците на съществуващата система, които трябва да бъдат отстранени от новата система и дефиниране на нейните специфични цели, насочени към постигане на Главната цел - създаване на прогресивно антиавторитарно демократично управление на държавата. 

2. Разработка(избор) на модел на новата системапри което да се спази  изискването за водещата роля на съвременните технологии при функционирането на системата; обществено експертно обсъждане и одобрение на модела. Съществуват в световната практика разнообразни разумни модели на ефективни обществени системи, които следва да се проучат и анализират.
Ясно е че качествено нова и ефективна система не би могло да се разработи и да замени съществуващата в България в кратки срокове. Най важното, обаче, е че не трябва за пореден път да се допуснат неграмотните  грешки в подхода
Обществото Ни безропотно позволяваше досега заменянето на една система с друга в България да се извършва от посредствени и агресивни управляващи след отстраняване(изолиране)  на знаещите и можещите и упражняване на насилие над тях

3. Избор на метод за преход от старата към новата система, дефиниране и планиране на процесите за прехода в отделните области. 

За предпочитане е преходът да се извърши чрез  приложението на еволюционни процеси и да се постигне, независимо от по голямата му продължителност, след окончателната загуба на доверието на хората в съществуващите подтиснически политически властови структури.
През последните 25 години пагубно се оказа приложението на най- неподходящия експериментален "метод на пробите и грешките" при прехода от системата на социализма(комунизма) към предварително недефинираната капиталистическа система от тип "парламентарна демокрация". Много от грешките, които бяха генерирани след "проверката" на резултатите се оказаха за българското общество трудно и скъпопоправими. Научният подход за сложни социални системи изисква експериментите да се обосновават и планират предварително, за да се избягват грешките с фаталните и непоправими последствия. Съществуват специални методи за планиране и оптимизиране на провежданите експерименти.

4. Нормативно регулиране на смяната на системата.  За въвеждане на нова форма на държавно управление, е необходимо да се изготви и приеме нова конституция и произтичащите от нея закони.

5. Управление на процесите по замяна на системата. Принципът, който обществото следва да наложи е - управлението на замяната на системата да не се осъществява от политическите партии, а от независими експерти.

Налице са редица научни решения и успешно проиграни методологии и технологии за управление на проекти , планиране, разработка и внедряване  на големи национални системи, както и за анализ на риска и управление на процесите, гарантиращи качеството на функциониране на системите
Достатъчно е да се намерят и подготвят знаещи и можещи специалисти, които да изучат тези решения, стандарти и практики и да им се осигурят необходимите условия да ги приложат. При това първия риск, който трябва да се неутрализира е порочната практика в научните и приложните среди да се  "побългаряват"(изопачават) световните постижения. 

Свързани публикации: 

ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

5 коментара:

 1. През последните 25 години политическите партии правиха "преход" към престъпното забогатяване на своите лидери и техните съратници, узаконявайки, раграбването и ликвидирането на българската икономика и националните ресурси в т.н наречените от тях "правила", като изискват със закони обществото да ги спазва. Смяната на системата означава смяна на правилата с такива, които да отразяват интересите на тази част от обществото, която не разчита да съществува за сметка на другите.А първото условие това да стане е да се отстранят политическите партии от властта.

  ОтговорИзтриване
 2. Elian Foteva: "Моля изнесете във ваш коментар как Вие виждате връзката между статията и ббд?"

  Г-жо Фотева, ако анализираме същността на ББД(Безусловен базов доход - http://bbd.bg/?p=410), ще стигнем и до извода, че хуманната идея за осигуряване на гарантиран доход на всеки от нашето общество и процедурата за нейното осъществяване може да се разглежда като един от първите етапи на смяната на съществуващата подтисническа система, защитаваща интересите на "грабителите", които съществуват за сметка на другите. Защо, как би следвало за сменим съществуващата система и какъв е научния подход за това е предмет на настоящата статия.

  ОтговорИзтриване
 3. Никола Дамянов: "От статията разбрах, че да се смени настоящата политическа системата, това трябва да стане от кибернетици, чрез "кибернетични методи за управление и развитие на системите, отчитайки водещата роля на технологиите."
  ОК!
  Накрая обаче пишеш:
  "Достатъчно е ДА СЕ НАМЕРЯТ И ПОДГОТВЯТ ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ специалисти, които да изучат тези решения, стандарти и практики и да им се осигурят необходимите условия да ги приложат. При това първия риск, който трябва да се неутрализира е порочната практика в научните и приложните среди да се "побългаряват"(изопачават) световните постижения. "

  "Подводните камъни" са в две насоки:
  1. Тепърва трябва да се издирят такива кибернетици, които да се подготвят (кой ще ги подготвя, критерии за оценка и т.н.) и да са кадърни (по какво ще се определя това?!)..., НО дори и това да стане - ПАК съществува риск учените да се главозамаят от Егото си и да провалят системата..., побългарявайки я!
  Накратко тук аз съзирам много рискове, породени от субективни фактори и липса на всякаква конкретика!

  2. В проекта навярно ще участват учени, които винаги имат ограничени финансови възможности!
  Това значи, че те ще са зависими от олигарси и политици, които навярно няма как да искат да сменят по този начин системата, нали? Кой си дава кокала туку-така?
  Следователно ще изпаднем отново в един омагьосан кръг от манипулации и главоблъсканици, създадени от купени "учени", където няма да има никой виновен и никой няма да носи някаква отговорност/вина за бъдещи неуспехи...
  Примири няма да давам за това, колко лесно можеш да си напазаруваш политици или учени в България..., "на килограм" и за жълти стотинки!

  п.п. Не се заяждам, а само те предизвиквам да вникнеш и да разработиш по детайлно системата си, в която ми харесва само това, че няма да има насилие..."

  Д.Ганчовски: Г-н Дамянов, благодаря ти за становището и отправеното предизвикателство. Съгласен съм, че отчитайки състоянието на обществените отношения в момента, повдигнатите от Вас въпроси са рискови и следва да се дефинират решенията за неутрализирането им. Нали не считате, че в статия на 1 страница би могло да се конкретизира един голям проект. В нея е акцентирано на необходимостта, изпълнимостта и подхода за реализиране на такъв проект, без да трябва да "откриваме колелото". Опитът ми в реализиране на проектите на няколко големи национални системи ми дава увереност да вярвам, че при наличие на достатъчна критична маса от компетентни съмишленици, набелязаните насоки в тази статия могат да се постигнат.

  ОтговорИзтриване
 4. Stoyan Cholakov: "nе zabravyavai... vlast s krav se vzema i dava....."

  Д. Ганчовски: Стояне, има и други начини... Нали си спомняш как тези бандити от политическите партии и техните кукловоди у нас и от чужбина приспаха населението с "умела" пропаганда, обладаха властта безкръвно и си напазарувах безплатно от оставеното наследство от комунизма. После си направиха закони и узакониха награбеното си състояние. Ами ако се подходи разумно, не може ли да им се отрежат корените по същия начин безкръвно - чрез изменение на конституцията и законите да бъдат отстранени от властта?!!!

  ОтговорИзтриване
 5. Стоян Чолаков: "nia sme si vinovni...ok."

  Д.Ганчовски:Стояне, не поемай чуждата вина. Разбира се че и потърпевшите са виновни, но основната вина трябва да се търси от тези, които чрез измама и заблуда ограбиха държавната собственост и общите национални богатства, а това са политическите партии и техните кукловоди. Тях добре ги устройва, ако потърпевшите от техните действия се примирят, не реагират и забравят за извършените престъпления. Такива като един от емблематичните представители на стремглаво възникналите милионери, Цветелина Бориславова дори "мръснишки" експлоатира името и учението на Петър Дънов и лицемерно пропагандира сред "публиката' за смирение и проява на благодарност( за "одраните кожи" -б.а.).

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.