ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 9 май 2013 г.

ДА СПАСИМ ПЧЕЛИТЕ от АРЕНДАТОРИТЕ на ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


СИГНАЛ
до Община Мирково


Изпратен по ел.поща на 04.05.2013г.
На вниманието на :
              г-жа Ц.Йотина- кмет на Община Мирково
              г-н П.Грохчев, председател на Общ. съвет Мирково

         
             Уважаеми,
      Пчеларите от с.Смолско се обръщаме   към Вас, в качеството Ви на  представители на общинската власт, за вземане на спешни мерки за предотвратяване започналото унищожаване на пчелните семейства в землището на с. Смолско.

По време на великденските празници от името на земеделския производител Борис Йотин, в с.Смолско на видно място е закачено неподписано съобщение, с което уведомява, че същият ще извърши пръскане на обработваните от него площи в периода от 6 май до 26 май 2013 г.
На автора на  това съобщение,  вероятно не му е известно, че е невъзможно през този период на годината да се затворят плътно кошерите за 20 дни. Грамотните земеделски производители от десетилетия извършват пръскането само за няколко часа(рано сутрин) в точно определен ден, за който се съобщава на пчеларите достатъчно време преди това(минимум една седмица предварително).

Напомняме Ви, че масовото измиране на пчелните кошери се превърна в Европейски и Световен проблем, както и за въведената неотдавна забрана за пръскане с пестициди в страните от Европейския съюз
Измирането на кошерите през последните години е масово и в с. Смолско, което сме убедени,  че се дължи на безразборното, неконтролируемо престъпно пръскане с пестициди, особено на площите, засявани със слънчоглед.

Надяваме се че ще вземете адекватно отношение по описания случай, както и че ще предприемете превантивни мерки към другите няколко арендатори („Елаците- медАД, Иван Терзиев, Тодор Кънчев и др.).05.05.2013г.                                             

                                                             

Репортаж от СредногориеМедиявидеоклип

      

                                                                            

П И С М О

                                                                            До
Елаците-мед АД
                                                           (office@ellatzite-med.com,

На вниманието на :
                                   инж. Иван Владов, Зам. генерален директор "Производство и околна среда" в
                                                                                                      "Елаците- мед АД".
           
Уважаеми г-да,
            Приложено изпращам Ви тревожен СИГНАЛ до кмета и председателя на Общ. съвет с. Мирково във връзка с унищожаването на пчелни семейства в землището на с.Смолско по време на пръскане на земеделски култури.
Тъй като "Елаците-мед АД" е основния арендатор на обработваеми площи в с.Смолско, от името на пчеларите, се обръщам към Вас за съдействие да не се допусне през тази година по ваша вина да бъдат отровени пчелни семейства. Такова предположение имаме през минали години.
За целта Ви предлагаме да определяте предварително деня и часа - от до( по правило рано сутрин), когато ще извършвате пръскане, за което да ни уведомявате(минимум една седмица по рано), за да затворим кошерите през този ден. За да запазим пчелите не е допустимо да се пръска през няколко последователни дни. Ако се налага пръскане в различни дни, е необходимо да се съобразявате и с инкубационните периоди на съответните препарати за растителна защита.

05.05.2013 г.

О Т Г О В О Р
от "Елаците - Мед"  АД