ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

вторник, 11 ноември 2014 г.

КОЙ И КАК ОТБЕЛЯЗАХА 25-тата ГОДИШНИНА ОТ „ДЕСЕТИ НОЕМВРИ”

Черната дата от историята на Третата българска държава


Аз съм един от по голямата част от българското население – множеството на ограбените стари, млади и неродени българи от т.н. „преход” започнал на 10 нември, 1989 год. На тази дата България загуби своята независимост  и я превърнаха в колониална държава.

Другата, нищожната  част от населението – забогатялите грабители, техните съучастници и помагачи след тази дата включиха България в световната икономическа война на страната на потърпевшите. В резултат, страната ни загуби своите природни и човешки ресурси. Разграбиха и унищожиха всички отрасли на икономиката и богатото наследство, оставено Ни от предшестващите поколения. Излъгаха населението, като му обещаха светло „демократично”, богато, благоденстващо  бъдеще. Промиха мозъците на подрастващите и лесно манипулируемите човечета и ги убедиха да се откажат от историческите си корени и традиционните християнски добродетели, като ги превърнаха в послушно стадо, водено от национални предатели.

Ние, ограбените на 10 ноември правим помен, както на годишнините от смъртта на роднини и близки и вече не можем да търпим пропагандните упреци и поучавания от грабителите и медийните им слуги. Като за всеки покойник на тази дата ние си спомняме с умиление за доброто, което ни отнеха и молим Господ да даде на всекиму заслуженото.  

Другите, грабителите отпразнуваха 25-тата годишнина с фанфари заедно с придворните си слуги и шутове, заливайки ефира с наглите си лъжи.

А някой може ли да очаква друго от разделеното с дълбока пропаст българско население?!!!


11.11.2014 год.
 автор: Димитър Ганчовски

четвъртък, 23 октомври 2014 г.

ВОЙНАТА С БИТОВАТА Престъпност


НИЕ, в РБългария сме в необявена война - стотици хиляди престъпници са в непрекъснато нападение, а милионите им  жертви до крайност изтощени, безпомощно съзерцават и чакат да се върне онази държава, която си беше присвоила функцията да се грижи за всеки и всичко, което е било в неин интерес. И на НАС ни беше добре, но мозъците НИ закърняха, очаквайки за всичко държавата. Така населението  изпадна в летаргичен сън и загубихме имунните си качества, дадени ни от БОГА, да се защитаваме .

Докога ще чакаме някой да НИ защити от битовата престъпност? 
Всички знаем поговорките „след като се обърне каруцата - пътища много” или „след дъжд – качулка”. А защо да не помислим как да се предпазим от битовите престъпления, преди да ни се случат? 
Все още ли не сме се убедили, че „Европейската ни държава” и в частност полиция сами не могат да се справят с масовите кражби, грабежи, измами, дръзки  прояви на физическо насилие, бандитизъм и други престъпления срещу живота, здравето, честта и имуществото на гражданите.

Много са общоизвестните подходи за обществено противодействие на престъпността, но много малко от тях НИЕ прилагаме.

Най ефективните мерки за противодействие на престъпността са онези, които предизвикват възпиращ страх у престъпниците. Страхът е основен регулатор за възстановяване устойчивото функциониране на трайно разстроените обществени системи.
В „белите страни” възпиращия страх е страхът от Закона - у нас този страх вече го няма. А как да се възвърне в българското общество?

Основното, обаче си остава всеки сам и с чужда помощ да предприема адекватни на обстановката предварителни мерки за противодействие, според своите възможности. В тези времена, при тази беднотия, на всичко отгоре, сме категорично заставени да харчим за сигурността си. Опасно е да се пести от сигурност.


На кого е необходимо снизходителното отношение към престъпниците, проявявано  от техните  жертви ? Не стига, че те брутално, нагло и безпардонно погазват човешките права на жертвите си, но „Някой” налага на обществото поведение на примиренчество и отказ от самозащитни действия. На всички ни е ясно кого обслужва такова поведение. Нужно Ни е поведение на обществена нетърпимост към извършителите на престъпления и адекватни противодействия.
 
В по долу изредените публикации са описани конкретни 
примери и препоръки към обикновения гражданин как законно да оказва ефективно противодейстие на битовата престъпност:

1: ДА ОБЯВИМ ВОЙНА НА БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ.

Противодействие ПЪРВО
4: ДА ОБЯВИМ ВОЙНА НА БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ.

Противодействие ЧЕТВЪРТО
ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В ПОЛИЦИЯТА.                                                                                      автор : Д. Ганчовски
23.10.2014 г.

четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Моето ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ

Защо не гласувах на парламентарните избори състояли се на 05.10.2014 год. ?

Аз съм един от категорично убедените граждани, че парламентарната форма на управление е най неподходящата за настоящите условия в България – много по лоша е както от монархическата форма до 1944 год, така и от авторитарната комунистическа форма до 1989 год.. На парламентарната форма на управление в българския й вариант се дължи разрушаването на държавността, унищожаването на икономиката, разграбване на природните ресурси, моралния и нравствен упадък, маргинализиране на голяма част от населението и кризисното състояние във всички сфери на обществения живот в страната. Парламентарната форма на управление породи създаването на стотици организации от мафиотски тип наричащи се политически партии. „Представителната демокрация” беше използвана като параван за незаконно забогатяване на малък брой партийни функционери и техни поддръжници за сметка на обществото.

С отказа си да гласувам аз изразявам своя осъзнат протест срещу  установената през последните 25 години обществено политическа система, наричана още „либерална демокрация” и заявявам увереността си, че тази система трябва да бъде заменена с нормална съвременна система, съответстваща на нивото на политическа култура на населението и на научните методологии, правила и световен опит за структуриране, функциониране и управление на социални системи. Убеден съм, че с нова конституция може да се замени системата чрез цивилизовано отстраняване на политическите партии от управлението на държавата и определяне основите на адекватно държавно устройство.

Заключенията от направения анализ на системните причини за кризисното състояние на държавата България и един подход за отстраняване на тези причини съм изложил в  следните три кратки статии и свързаните с тях отделни публикации:

Октомври, 2014 год.
автор:  д-р инж Димитър Ганчовски

 четвъртък, 2 октомври 2014 г.

ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

Част 3

Насоки за отстраняване на допуснатите груби нарушения на системните закономерности в държавата България


Нека разгледаме държавата България като сложна социална система и да анализираме наличието на кибернетичните закономерности и как се спазват системните правила за структурирането и нормалното й функциониране.

Допуснатите нарушения на системните закономерности се дължат преди всичко на установената, неподходяща за България, порочна обществено политическа система.


  •   Предварителни условия за възстановяването на държавата.

 Смяна на системата.
Смяната на системата би следвало да стане чрез категоричен отказ от т.н. „представителна демокрация”, цивилизовано отстраняване на политическите партии от управлението на държавата и въвеждане на експертния принцип в управлението (за подробности виж публикацията – „СМЯНА НА СИСТЕМАТА- http://ganchovski.blogspot.com/2014/03/blog-post_10.html”) .

  Анализ и разработка на:
- Национален План за поетапно цялостно нормативно реорганизиране на управленските държавни институции.
-   Дългосрочна Стратегия за поетапно и плавно преминаване от парично базираното общество към постепенното осъществяване на глобална ресурсно базирана икономика, описана в международния проект Венера. Проблемите, пред които е изправено днес човечеството, не могат да бъдат разрешени чрез политически или финансови средства, защото по своята същност те са технически и технологични. През цялата история промените винаги са били бавни. Следващата група от некомпетентни лидери заема мястото на тези преди тях, но съществените социални и икономически проблеми остават, защото основните ценностни системи не биват променени. Проектът „Венера“ предлага една алтернативна визия за нова устойчива световна цивилизация, различна от която и да е обществена система, съществувала досега (виж - http://bg.thevenusproject.com/ ).


  •   Разработка и приемане на Нова Конституция, регламентираща:

     Националните цели и приоритети на държавата България;

 Принципите на държавното устройство – президентска република, регионално самоуправление(областни губернатори, кметове и обществени съвети), изборни институции(за организация и провеждане на национални и местни избори и референдуми);

 Държавните институции – Президент, Държавен съвет, Експертно правителство(министерства и агенции), Контролни органи, Правосъдие и вътрешен ред, Служби за сигурност, Национална армия,  Обществени експертни съвети (по законодателството - парламент, по икономиката, сигурността, демографските въпроси, образованието, културата, спорта и др. );

     Изборните институции(централни и местни органи);

   Научни и културни институции (Академия на науките, научните и културни институти и учреждения).  •       Насоки за реорганизиране елементите на системата.

-    Вход  на системата (националните ресурси)Природните ресурси(земя, вода, подземни богатства) да се обявят в Конституцията за изключителна държавна собственост, без право за продажба. Предоставяне право за ползване върху тях да се отстъпва само за определен срок срещу обезщетение – не по малко от 75% от реализираните приходи. В този дух да се преразгледат концесиите и да се ревизират в определени срокове закупените по рано от местни и чуждестранни лица природни ресурсни източници и технологии. За възстановената собственост на земеделски земи, държавата да учреди безсрочно право за ползването им срещу съответен данък върху реализираните приходи от собствениците им или от техните наследници в т.ч. за отдаване под наем от тях на други лица.

-       Изход на системата дърво на целите, очакваните резултати, националните приоритети и критериите за наблюдението и оценка на съответствието им. Разпределението на националния доход да се извършва съгласно логиката за постигане на целите.
На първия етап да се въведе Безусловен базов доход( гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход за всеки български гражданин). Подробностите са изложени в българския проект за ББД(http://bbd.bg/?p=410)  и в материалите от проведения референдум за въвеждане на ББД в страните от ЕС);

-       Ограничения за съществуването на систематаНа първия етап би трябвало да се преразгледа законодателството на държавата България с цел отстраняване на допуснатите условия за нарушаване на националните интереси и условията, които способстват за извършване на престъпления срещу обществените интереси. Следва да се премахнат от законите реализираните лобистки възможности за узаконяване на действия, водещи до бързо забогатяване и облагодетелстване на определени лица от „задкулисието” за сметка на обществото;

-        Процеси за функциониране на системата – Да продължи с ускорени темпове изграждането на електронното правителство в държавата България. Чрез електронните услуги да се неутрализира проявяваното субективно и бюрократично отношение от държавната и общинската администрация към исканията на гражданите и да се ускори удовлетворяването на потребностите им от административно обслужване. Изграждане на интегрирани автоматизирани системи за по нататъшно автоматизиране на управленските  и изпълнителските процеси в икономиката, социалните дейности  и другите отрасли на обществения живот.

 Пояснения :
В първата статия по тази тематика - „БОЖИИТЕ ПРАВИЛА В СЪВЪРШЕНИТЕ КИБЕРНЕТИЧНИ СИСТЕМИ” са разгледани закономерностите, в съответствие с които са изградени и функционират природните системи и непреходните поуки за съществуването на обществените системи.

В предходната, втората статия „КРИЗАТА НА ДЪРЖАВНОСТТА В БЪЛГАРИЯ” е предложен кратък системен анализ на причините за кризисното състояние.
Октомври, 2014 год.
автор:  д-р инж Димитър Ганчовски


КРИЗАТА НА ДЪРЖАВНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

Част 2

Системен анализ на причините за кризисното състояние


 В началото на 21 век България се намира в състояние на тотален упадък във всички обществено политически, икономически и социални сфери. В културно и нравствено отношение населението на страната бележи едно от най ниските равнища в историческото си развитие. Налице са неграмотност и опростачване на големи слоеве от младите поколения. Демографските проблеми се задълбочават с ускорени темпове-ниска раждаемост и висока смъртност. Управлението на държавата е овладяно от престъпността. Природните ресурси и другите национални богатства бяха разграбени, а отраслите на икономиката - ликвидирани. При запазване на очерталите се през последните 25 години тенденции, най вероятния краен резултат е цялостен разпад и ликвидиране на държавата България. Това неминуемо ще се случи, ако своевременно не бъдат отстранени извършените нарушения на  системните закономерности, които гарантират нейното съществуване като държава.

Причините за кризисното състояние, в което България изпадна, би могло обективно да се обяснят с допуснатите от управляващите партии груби нарушения и неспазване на глобалните задължителни системни правила и изисквания за съществуването и функционирането на всяка кибернетична система в т.ч. и държава. 

Ø  Основната цел на държавата(системния Изход) - в България беше размита сред наложените цели за бързо незаконно забогатяване на определени слоеве от населението за сметка на другите части от обществото. Целта от съществуването на всяка обществено политическа система, обаче, следва да бъде „осигуряване на нормално съществуване(благосъстояние, образование, здравеопазване, култура и сигурност) на всички нейни граждани балансирано според техния принос в интерес на обществото”. В България не бяха дефинирани задължителните за всяка държава очакваните резултати във времето и националните приоритети. Хаосът в държавата се поражда и от небалансираните и нехармонизирани т.н. политики и стратегии в отделни обществени области. 

Ø  Системният Вход на държавата – е  в пълен абсурден разрез с практиките в нормалните държави, националните ресурси(природни, човешки, материалната база и технологии, изградени от минали поколения) бяха „подарени”/предоставени на чужди корпорации, доразграбени и унищожени от техни местни подставени лица(агенти) - за подробности виж публикациите- „ФАКТИ ЗА РАЗГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ”- http://ganchovski.blogspot.com/2014/01/blog-post_31.html  и „ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ОТ РАЗГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ - http://ganchovski.blogspot.com/2014/02/blog-post_6.html . Основната част от необходимите материални ресурси и технологии за функциониране на държавата вече се закупуват(внасят се от чужбина).  Качествените човешки ресурси са изолирани от целите на обществото, бяха разпиляни,  оставени на „изживяване”  или физически  ликвидирани (за подробности виж публикацията - „СМЪРТНИЯТ ГРЯХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИИ” - http://ganchovski.blogspot.com/2014/02/blog-post_24.html ) .

Ø  Системните Ограничения, с които се регламентира съществуването на   държавата България законодателството беше приведено в услуга на чужди корпорации и на малки слоеве от населението, които  незаконно забогатяха. Отделни закони способстват за извършване на криминални престъпления и защита на техните извършители. Критерии за оценка на съответствието между текущото състояние на държавата и очакваните резултати няма.

Ø  Системните Процеси и дейности по поддържане цялостта на държаватаразстроени бяха структурата на икономиката и икономическите процеси, функционирането на транспорта, осигуряването на трудова заетост и професионално образование, социалното подпомагане и пенсионно осигуряване, поддържането и развитието на инфраструктурата; разстроено е функционирането и на  системите за сигурност, вътрешен ред, отбрана и т.н.

Грубите нарушения на системните процеси в България започнаха от онези процеси, които осигуряват създаването и поддържането на управляващата подсистема. 

Първото антисистемно решение беше приложено при структурирането на държавното управление. Изградени са т.н. независими институции(президент, народно събрание, съдебна власт) без над всички тях да има един супервайзор. Затова държавата България не функционира като единна система. В нея са реализирани слаби връзки между отделните независими управленски институции и крайния резултат е налице.

Кибернетичната система, съгласно системните правила, има само една  управляваща подсистема, която в общия случай би могла да се структурира от отделни управляващи органи(подсистеми), взаимодействащи помежду си в рамките на единната управляваща подсистема. Няколко независими управляващи подсистеми може да съществуват в точно толкова отделни самостоятелни системи, което за държавата България е безсмислено

 Процесите за делегиране (възлагане) на права за осъществяване на управленски функции чрез избиране на централни и местни управляващи органи бяха силно изопачени и формализирани от „идеолозите” на прехода от социализъм към капитализъм. Заблудиха обществото и му наложиха   субективно интерпретираните от тях с чужда помощ т.н. демократични принципи, в резултат на което:

-       Избирателите не биха могли да познават множеството, предложени им кандидати и техните качества, и бяха заставени да избират бъдещите си управници, доверявайки се на агитациите и пропагандните кампании, провеждани от политическите партии. Политическите партии, ръководени от личните користни интереси на своите лидери и „задкулисието”, което ги поддържа, безотговорно заблуждават, грубо лъжат и подкупват избирателите. Избирателите разчитат само на дефицитните в България нравствени и морални качества на онези, които им се предлагат да ги управляват. Оказа се, че избирателите практически са лишени от възможността сами да предлагат подходящи лица за висшите управленски позиции в държавата;

-       Масовият избирател не притежава необходимата политическа култура, образование и опит, за да може самостоятелно да се ориентира в силно „замърсената” с неизпълними обещания и откровени лъжи предизборна обстановка. Поддържа се и умишлено се задълбочава неграмотността, ниското образование и култура сред многолюдни обществени прослойки. Затова основната част от избирателите гласуват по „внушение” или поради утопичното си желание и те самите да вземат решаващо участие в бъдещото управление на страната, като в крайна сметка често остават разочаровани от избирателния процес;

-       Кандидатите за управляващи, предлагани от политическите партии, в масовия случай се третират като „политици” с претенции за познания в широки области от обществения живот и се разграничават от експертите и специалистите в конкретна област. Кандидатите не се подбират по критериите за изискуема квалификация, знания, умения и опит за заемане на конкретна управленска позиция. Не се изискват и оценяват  съответни доказателства за съответствие на изискванията, което доведе до влизането във властовите структури на некадърни, посредствени и „послушни” подставени лица от „задкулисието”, както и на агресивни мошеници и извършители на противообществени деяния и престъпления;

-       Възпрепятствани са процесите за мониторинг и обществена оценка на изпълнението на задълженията от формално избраните кандидати. „Народните избранници” сами са си въвели привилегии и имунитет срещу търсене на отговорност при нарушаване на правилата и законите, като практически стават несменяеми. Освободили са се от носене на отговорност при взети от тях решения, от които са произтекли негативни последствия във вреда на обществения интерес. Всичко това способства за утвърждаването сред управляващите на лобизъм с користни интереси в законодателството и в управлението на националните ресурси. Участието в управлението за тях стана средство за лично забогатяване за сметка на редовите избиратели. Тези наглеци дори си сформираха своя политическа класа в опита да се превърнат в „господари” на избирателите.

Ø  Механизмът на обратната връзка между управляваната и управляващата подсистеми е силно отслабен и обезсилен - не работят ефективно контролните институциии, които следва своевременно да наблюдават, следят, оценяват нормалното функциониране на държавата и  да осигуряват управляващите органи с необходимата информация за възникналите несъответствия. Честата смяна на висшите управляващи органи с неподготвени управленци и съответстващите чистки в държавната и общинска администрация води до вземането на неадекватни, често погрешни и практически нереализуеми управленски решения. Наложено е бюрократично отношение към задачите и мълчалив отказ от изпълнението на взетите решения и спазването на законовата нормативна уредба и правила. На практика не се разбира смисъла на отрицателната и положителната обратни връзки - първата за своевременно реализиране на коригиращ механизъм, поддържащ нормално устойчиво състояние, а втория за задействане на механизъм за развитие на системата.

От анализа на  възникналия кибернетичен проблем произтича аргументирано заключение за това, че: В България съществува управленска немощ и елементарна управленска неграмотност на всички структурни нива в системите на държавните и общински институции, в системите на здравеопазването, образованието, науката, културата, социалното подпомагане, обществените организации, политическите партии, както  и в структурите на бизнеса. За повсеместната управленска неграмотност, която цари в страната, в значителна степен допринесе разстройването на системите на образованието и науката, което позволи на агресивно престъпно „задкулисие” да узурпира чрез т.н. политически партии управлението на държавата. Отстранени бяха от управленските структури  „непослушните” висококвалифицирани ръководни кадри, експерти и специалисти.  На високи управленски позиции „задкулисието” постави посредствени лица, нереализирали се в близкото минало, както и някои  млади неопитни, но „свои”, „послушни” и „перспективни” партийни функционери.

Така започна и продължава разрушаването на държавата България, която беше превърната в държава с престъпно управление от мафиотски тип.


Пояснения :
В първата статия „БОЖИИТЕ ПРАВИЛА В СЪВЪРШЕНИТЕ КИБЕРНЕТИЧНИ СИСТЕМИ” са разгледани закономерностите, в съответствие с които са изградени и функционират природните системи и непреходните поуки за съществуването на обществените системи.

В последната, третата статия по тази тематика ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ще бъдат визирани основните насоки за отстраняване на допуснатите груби нарушения на системните закономерности в държавата България.


Октомври, 2014 год.
автор:  д-р инж Димитър Ганчовски