ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

петък, 17 август 2012 г.

Опростачването в България по примера на Русия


През последните 27 години между България и Русия се установи една нова социална прилика. Трябва с огорчение да си признаем, че голяма част от населението и в двете страни трайно и категорично оглупява и се лумпенизира. Симптомите за това са видими дори с  просто око.

За нас е достатъчно да погледнем официалните изводи и примери за състоянието на:
-    ценностната система, обществения морал, нравствените норми – разрушени бяха традиционните и не бяха създадени нови; тотално са погазени хилядолетните принципи и правила от т.н. „десет божи заповеди”;
-   възприетата нова обществена система – хаотично копиране на не добре дефинирани и спорни капиталистически модели, довели до масово ограбване на населението и престъпно забогатяване на малка част от обществото ;
-    образованието: катастрофално увеличение на неграмотните и полуграмотните;
-     възпитанието на подрастващите: липса на цели; тотално заличаване на ролята на семейството; неработещи(имитиращи съществуването си) социални институции; множество изоставени деца; неквалифицирани възпитатели, учители, социални работници и др.;
-  образователната система - неадекватна на настъпилите структурни и функционални изменения в обществото;
-         системите за защита на живота, имуществото, честта и законните интереси на гражданите и бизнеса – парализиране на полицията; недостъпно правосъдие за хората с ниски доходи; законодателство, което не защитава жертвите на престъпленията, а способства за защитата на интересите на малка част от обществото – новобогаташите със съмнителен престъпен произход на парите им; новите закони, измененията на съществуващите и поредицата от наредби, инструкции, общи условия към договори и други правила узакониха извършването на  редица престъпления.  В краен резултат масово ограбване на бедните, беззащитните, възрастните, болните и т.н.;
-    противообществените прояви на преобладаващата част от населението – липса на респект пред Закона; бум на закононарушенията и престъпленията; масова битова престъпност; широко разпространени сред подрастващите наркомания и алкохолизъм; прояви на жестокост, мъчения, побоища, убийства, незачитане съществуването на другия, стремеж към бързо незаконно забогатяване, масово проституиране, огромен брой просяци, бездомници, скитници, непълнолетни хулигани и т.н.
Примерите за масовото опростачване на големи обществени слоеве са налице навсякъде - в жилищата, в автомобилите по улиците и пътищата, в обществения транспорт, на обществените места - площади, стадиони, спортни и концертни зали, ресторанти, кафенета и т.н. 
Опростачването на населението
започна с оглупяването на управляващите
През последните застой ни години на социализма при Леонид Брежнев, следван от Тодор Живков се наложи сред населението мързела, безстопанствеността и масовото повсеместно незаконно използване за лични цели на държавната собственост.
Стартът на ускореното падение към „дъното” беше даден от неграмотния но пословично инициативен „управленец” Михаил Горбачов, следван от Андрей Луканов и Александър Лилов. Те превърнаха народите си в опитни мишки. Без да им е ясно какво означават и как да се планират преходните процеси от една обществено икономическа система към друга, приложиха недопустимия за такъв тип системи метод на „пробите и грешките”. Отегченото от застоя население прие тази глупост възторжено. В резултат от неуспешния експеримент наречен „перестройка”, тези псевдолидери обрекоха на безпътица и отчаяние  няколко поколения руснаци и българи.
Пияниците Борис Елцин и Петър Младенов способстваха за установяване на хаоса и безхаберието.
По нататък в годините продължиха да се упражняват, за сметка на заблуждаваното население, поредица от случайни, посредствени аутсайдери в миналото - агресивни и алчни лица. Подходът им започваше с отстраняването на кадърните експерти, за да не се открояват отчетливо глупостта и некадърността им. Декларираха угоднически лоялност към бившите противници на социалистическите държави под различни форми, с цел да бъдат харесани, и способстваха всячески в свой интерес за ликвидирането и разграбването на държавната собственост.
Облагодетелстваха се т.н. олигарси и престъпността  като цяло. За населението останаха трайно разстроените системи на правосъдието и вътрешния ред, на здравеопазването, образованието, социалното осигуряване, лишено беше и от другите основни социални придобивки, каквито имат нормалните страни от Европейския съюз като Германия, Франция и др.

Най силно засегнати от масовото опростачване се оказаха връстниците на провалилата се „перестройка” и тяхното поколение. Несъгласните да приемат такава съдба, разочаровани от безизходицата умните и образовани млади хора масово емигрираха и продължават да емигрират в нормалните страни. Така опростачената част от населението остана в мнозинство. При такова мнозинство и при пълното разочарование сред навлязлата в пенсионна възраст образованата и по културната част от обществото, е естествено, че не може да се очаква нормално качество на политическата класа и на управляващите.

В тази обстановка трудно може да се намери еднозначен отговор на въпроса:
Какво да се прави?

·       Ясно е едно, че за пореден път от историята, в България трябва да се започне отначало. Но не е ясно дали вече е приключило стремглавото падане и дали сме стигнали „дъното”.
·       Ясно е и друго, че този път не трябва да чакаме някой друг „да ни оправи” – оказаха се пагубни за нас както рецептите на Русия, така  и рецептите на другите велики сили. Сами трябва да се справим, като се съобразяваме с божиите решения, които са навсякъде около нас.
·       Безспорно е че с неграмотен, мързелив и крадлив електорат и със съответното подобно отражение в политическата класа и сред управляващите, българското общество и неговата държава са обречени скоро да изчезнат.
·       Безалтернативният вариант за изход от катастрофалното състояние е – осъзнаване на движещата роля на интелигенцията, нейното подмладяване, самоорганизиране и мобилизиране. Сред образованата, квалифицираната и интелигентната част на обществото е необходим  баланс между енергичността на младите, опита и уменията на средното поколение и мъдростта на възрастните. Интелигенцията е призвана да заеме по компетентност всички ръководни позиции във всички сфери на обществено икономическия живот и да въведе експертно научния и системния подход в управлението. Неизбежна е  „тоталната война” освен с престъпността, но и с некомпетентността, посредствеността, „шуробаджанащината” и политическата целесъобразност при подготовката, подбора и оценката на администрацията. Необходимо е тотално обучение, повишаване на квалификацията и сертифициране с приоритет на общинската, и на централната държавна администрация, ползвайки европейските програми.
·       Държавното управление се нуждае от цялостна реорганизизация, като се започне от изчистването на целите и приоритетите, преразглеждането на функциите, дейностите и отговорностите. За целта особено полезни могат да се окажат европейските програми, методологиите и технологиите за управление на проекти.
·       Ограмотяването на широката общественост е безалтернативната цел Номер едно. Нужна ни е нова европейска програма, по която да се финансират европейски страни, които биха приели за практическо обучение и повишаване на квалификацията по големи групи от български работници и специалисти за наши приоритетни области, които в последствие да станат обучители на свои колеги на работните им места в България. Нека си припомним изключително ефективните традиционни форми за придобиване на компетентност: „чирак-калфа-майстор”;  
·       Категорично не трябва да се допуска:
-        авторитарния стил на управление;
-        превеса на политическото бърборене и решения над експертните и научни аргументи и решения;

Бог да ни е на помощ, нека да започнем новото Възраждане.!

9 коментара:

 1. Българското общество пропиля повече от 23 години, време предостатъчно да направи правилния избор за нормалното си развитие през следващите десетилетия. Ясно ни е че причините се свеждат до мързела сред населението и очакването някой друг да му свърши работата вместо него. Затова сега сме изправени само пред два изхода - трайно и мъчително заличаване на българската нация или своевременното й Възраждане.

  ОтговорИзтриване
 2. Ние сами като че ли не можем да оценим с каква скорост летим към дъното, или по точно не ни се вярва че е огромна. Нека все пак си припомним нещо странично от ежедневното ни битие - спорта. Как за няколко олимпиади стигнахме до нито един златен медал и се наредихме сред най изостаналите страни от т,н. в миналото трети свят.

  ОтговорИзтриване
 3. Когато болшинството от населението отрича, анатемосва и гони по кадърните, по добрите сред своите среди, това вероятно е показателно, че това общество само не може да излезе от блатото и ще продължи да затъва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако продължим със сравнението с потъването в блатото, в което сами сме се набутали, то за да излезеш от него преди да глътнеш вода, трябва да стъпиш на нещо здраво и със сериозни усилия да тръгнеш нагоре. Въпросът е дали в интелигенцията е останало нещо здраво?

   Изтриване
 4. Защо интелигенцията може да стане основната движеща сила на новото Възраждане?.
  Известно ни е, че правилното ново Начало се определя само от Създателя, който възлага съответни функции на вече създадените от него чеда. Човешкото общество,както всяко друго, разполага с определена част от божествения разум. За нас човеците, предоставената ни част от божествения разум се съдържа в науката, а интелигенцията е непосредственият изразител на научните знания.

  ОтговорИзтриване
 5. Нищо не е казано за ролята на "Първия демократично избран президент" Жельо Желев?! Пардон, за опростачването на населението има ли принос подставеното лице от Андрей Луканов на синекурната в България длъжност президент?

  ОтговорИзтриване
 6. Не считате ли, че въпроса за приноса за опростачването на д-р Ж.Желев е риторичен. По важен според мен е въпросът на такива "доктори" от интелигенцията ли ще разчитаме да поведат новото ни Възраждане?

  ОтговорИзтриване
 7. Много са примерите, че и Интелигенцията, както и всички до една обществени прослойки са затънали до гуша в блатото на опростачването. Несъмнено е, че и тя се нуждае от коренно обновяване. Убеден съм, обаче, че присъщия й индивидуализъм и не присъщото й "стадно" поведение, съпроводено от развитото критично отношение към обкръжаващата ни действителност ще способстват да се потърси науката по бързо и по категорично.

  ОтговорИзтриване
 8. В статията засягам и Русия с постановката, че и там трудно може да се намери разлика с опростачването на българското общество. Причините са едни и същи. Нека да не отиваме далече в обосновките, а да проследим за определен период от време ежедневното реали ти предаване "Пусть говорять" на журналиста Андрей Малахов по канал1 на руската телевизия.

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.