ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 9 август 2012 г.

Размисли на тема „Пак ли да започнем отначало”
Всички знаем, че българското общество боледува, но не знаем може ли и как да се излекува.
 v  Ясно ни е едно, че за пореден път от нашата история, в България трябва да се започне отначало. Но не е ясно дали вече е приключило поредното ни стремглаво падане и дали сме стигнали „дъното”. Знаем от историята също, че обществото ни се движи в циклично редуване на „възход и падение”, на "възраждане, развитие, упадък и пак отначало". Никога, обаче, не сме били готови да приемем неизбежността на новото начало. Добре би било да не започваме от нулата, а да стъпим на  нещо останало здраво.

 v  Ясно ни е и друго, че този път не трябва да чакаме някой друг „да ни оправи” – оказаха се пагубни за нас както рецептите на Русия, така  и рецептите на другите велики сили. Сами трябва да се справим, като се съобразяваме с божиите решения, които са навсякъде около нас.


Без да правим опити да препоръчваме решения за разрешаване на проблемите на българското общество, нека да разгледаме как в природата се постига съвършено общество на примера на  пчелното семейство.
Да оприличим условно България на  пчелен кошер и да се замислим кои са общовалидните правила, които българското общество пренебрегва.

За да го има кошера, и той да съществува нормално, Господ му е определил целите които да преследва, функциите, дейностите, отговорностите и е вменил следните правила, които  всички членове на пчелното общество следват неотклонно:
1.     Всички трябва да работят, в т.ч. супервайзора(майката) и търтеите. Когато някой спре да работи, обществото го изгонва. Съществува баланс между отделните функции и  заделените ресурси в зависимост от необходимостта за нормалното съществуване на семейството. За някои функции пчелното семейство заделя много ресурси, за други - по малко, но за всяка една винаги точно колкото са необходими. Излишни функции няма, предпочитани функции няма, дублиране на функции няма. 
2.     Всеки член на  обществото знае във всеки един момент от живота си точно каква задача да изпълнява. Всеки притежава необходимата квалификация и умения за изпълнение на задачата. Болшинството от тях изпълняват еднакво добре повече от една задача и знаят кога по коя от тях да работят. Некомпетентни няма, отказ от изпълнение няма, недоволни няма, завист няма.
3.     Резултатите от труда в пчелното семейство са: на първо  място създаване на продукти, необходими за съществуването на собственото си общество, на второ- излишък от продукти, който се ползва като резерв и на трето излишък от продукти, който се ползва от други(като правило този излишък се присвоява от човешкото общество). Охраняват и използват продуктите си по предназначение, няма егоизъм, няма лакомия, дори при необходимост си предават наличната храна от уста в уста.
4.     В мениджмънта участват всички с точно определени отговорности. Има  само един супервайзор(пчелната майка) с координиращо регулираща функция, която тя осъществява непрекъснато, но с различна динамика - снася яйца за ново поколение. Всеки член на обществото участва във вземане на решения по функцията, която изпълнява в момента, например при разузнаване, охрана, производство на продуктите, отглеждане на ново поколение, оплождане на майката, хранене на майката, поддържане на хигиената и др. . Всички участват във вземане на решенията, които са от значение за съществуването на семейството, като – смяна на супервайзора(майката), когато не изпълнява добре своите функции; създаване и отделяне на самостоятелно семейство; отбрана при нападение от неприятели. Майката осъзнато доброволно участва в подготовката и замяната й с по добра майка.
5.     Пчелното общество самостоятелно изпълнява всички свои функции, не се нуждае, не очаква и не търси  чужда помощ, нито пък експлоатира другите в природата. Човеците в стремежа им да експлоатират пчелните семейства, като присвояват излишъците им от пчелни продукти, са измислили разнообразни технологии за да се намесват в живота на пчелните общества. Като правило, обаче, те не винаги са адекватни на божиите решения и човешката намеса се оказва погрешна.
6.     Съществуването на  пчелното семейство, както и всяка друга система в природата, се осъществява в циклично повтарящи се фази. Ежегодно, в ранна пролет, развитието му започва отначало, но никога от нула. За новото начало предшестващото поколение е осигурило необходимите запаси и условия, а всяка пчеличка отдава запасите от своето тяло за създаване минимум на две нови пчелички, след което умира. Всички стари членове на пчелното семейство се трудят до смъртта си с единствена цел - създаване на новото поколение и осигуряване на необходимите условия за да започне и то да работи.

За разлика от пчелното, на човешкото общество  не му се иска да започва отначало, не вярва в неизбежността на новото начало и не се подготвя предварително за това.  

9 коментара:

 1. Дали историците ще се съгласят с констатацията, че българското общество през последните 200-250 години се върти за около 40-50 години в пълен цикъл "възраждане, развитие, упадък и пак отначало"?!.

  ОтговорИзтриване
 2. Спомням си фразата от народните мъдрости за българите, че едно поколение гради, следващото живее на готово, другото след него разрушава,и пак отначало.

  ОтговорИзтриване
 3. За да започне поредното възраждане на българското общество, трябва да се започне с определяне на приоритетите и конкретизиране на целите, дейностите и отговорностите. Основният въпрос, на който трябва да се намери отговор е: За пчелното семейство това е направил Господ,а при нас кой ще го направи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Опазил ни Господ от самопредлагащи се политици и управници. Видяхме техните приоритети, цели и резултатите в техните джобове. Наслушахме се на лъжливи обещания. И те всичките започват след всеки избор отначало.

   Изтриване
 4. Разбира се че Създателят определя предназначението на творението си, в т.ч. дейностите и отговорностите за да се постигнат целите. На нас, обаче, за разлика от пчеличките не ни достига знание за правилния комплекс от дейности и задачи, които всеки един поотделно и в съвкупност трябва да изпълняваме във всеки един момент от съществуването си. Така, че за да започне новото възраждане на българското общество, ни са необходими съответни знания за ефективната му реорганизация

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи не сегашната политическа класа, а знаещи и можещи хора, с други думи, интелигенция ни е необходима на нас българите, за да започнем новото възраждане. Разбира се, че не ни трябва старата, нужна ние е предварително подмладена, самоорганизирана и мобилизирана интелигенция.

   Изтриване
  2. Не очаквайте, че интелигенцията ще се сплоти и ще поведе обществото към "светли бъднини". Тяхната сила е в индивидуализма им и всеки е силен на своето място.

   Изтриване
  3. А може ли да се вярва на интелигенцията? И сред нейните среди се лъже както навсякъде в обществото Ни.Основната част от нея е псевдо интелигенция.

   Изтриване
  4. Как да се търсят и разпознаят честни, знаещи и можещи хора, които да вършат работата на Създателя и да поведат обърканото българско общество по "правилния път"? Могат ли самопровъзгласилите се религии за говорители на Бога да посочат правилните "овчари на стадото"? Ще стигнат ли 40-те библейски години да се усвоят десетте божи заповеди?

   Изтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.