ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

неделя, 1 май 2016 г.

ФАКТИТЕ ЗА НАГЛИТЕ ИЗМАМИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Населението на България го измамиха, че всеки неин гражданин има право да избира онези, които от „негово име” ще управляват държавата при условията, които са определени в Конституцията и произтичащите от нея закони. Събраха се онези по агресивните и по умелите измамници, които бяха решили, че са призвани да управляват България и създадоха(преписаха от някъде) началните правила на съвременната „демокрация” кой и как да бъде „избиран” за да управлява простолюдието наречено електорат. Онези, желаещи които не успяха да се включат в началото сред самоизбралите се управляващи намериха подходящи измамни „хватки” да се доберат по късно до възможностите да нагласяват условията в тяхна изгода и така на всеки четири години се усъвършенстваха измамните схеми. Партийното управление на държавата се превърна в  ефективен начин за ненаказуемо ограбване на населението .
Така, в България, в края на двадесети и началото на двадесет и първи век се разгърна широко мащабна измамна схема наречена демократичен избирателен процес, в чийто мрежи попаднаха множество наивници, повярвали че без особени усилия, образование, опит и умения бързо ще забогатеят. При това бяха умело изопачени хуманните устройствени демократични принципи и правила от древногръцката цивилизация, без да се отчете многогодишния опит да бъде  неутрализирано престъпното им приложение в  съвременните капиталистически държави.

Измамите като деяния, които отдавна бяха обявени в наказателното право за престъпления са особено обществено опасни тъй като в случая престъпниците разчитат на безпрепятствено получаване на облаги чрез оказване на въздействие върху доверието на широки слоеве от населението. В стремежа за бързо незаконно забогатяване се появиха измамници освен в икономиката, но и във всички други сфери на обществения живот. Много са примерите на криминални измами като тези за финансовите пирамиди, масовите телефонни измами и други. Бързо бяха регламентирани широк кръг от измамни действия в разнообразни закони, в т.ч. и в т.н. избирателен кодекс. Най голямата измама на доверчивото българско население, на което му липсваше   политически опит, измамниците постигнаха чрез обещанията за масово забогатяване след като бъде ликвидирано всичко създадено през  годините на комунизма. В ускорени темпове „демократично” избраните мошеници безпрепятствено унищожиха промишлеността, рудодобива, селското стопанство, здравеопазването, образованието, културата, спорта и всички останали области на обществения живот. Международните престъпни корпорации и монополи, подпомагани  от своя продажна агентура позиционирана в политическите партии наложи  масова заблуда на населението. Приложени бяха изпитани форми  за ограбване на изостанали колониални страни под различни форми, наричани:
-        приватизация на държавна собственост,след нейното обезценяване
-       отдаване(подаряване) на природните ресурси на фалшиви инвеститори чрез неизгодни концесии,
-       нагласени конкурси за предоставяне на „правилните лица” на т.н. обществени поръчки за разпределение на финансите на данъкоплатците,
-       ликвидиране суверенитета на страната чрез провеждане на т.н. реформи водещи до ликвидиране на кадровия ресурс на страната и нейните защитни системи (правосъдие, армия, сили за сигурност, за противодействие на престъпността и поддържане на вътрешния ред.
Измаменото население докато се вълнуваше на кого да предостави управлението на държавата,  се надяваше, че ще се появят от някъде нейните спасители и наивно непрекъснато гласуваше доверие на политическите измамници. Те, обаче не си загубиха времето напразно и успяха чрез повсеместна корупция и криминални измами да разграбят богатото наследство от комунизма, равняващо се на няколко десетки милиарди долари. Лишиха неговите законни наследници от полагащите им се по право дялове и заставиха образованото, знаещото и можещо младо поколение българи да си търсят късмета сред пролетариата на  богатите капиталистически страни.

Измамната същност на избирателния процес в България се изразява в следното:
1.    Лишаване на избирателите от правото да избират подходящи кандидати, които да ги представляват в управленските структури на държавата. Изопачен беше смисълът на класическата демократична избирателна система, а именно-  да се избират лица подходящи за постигане преди всичко на обществени потребности(сигурност, образование, култура, здравеопазване, транспорт и др.). В действителност управляващите предлагат на избирателите да избират някои сред точно определени лица, групирани в точно определени политически партии. Лицата, които трябва да бъдат избрани се определят сред „удобните” членове и други зависими лица от ръководствата на политическите партии. Политическите партии в България по своята същност са организации, които бяха създадени за овладяване на властовите позиции в държавата с цел облагодетелстване на техните създатели, ръководители  и приближените им лица. Избраните посочени лица в действителност са подставени лица, съдействащи на своите кукловоди, за което получават съответни облаги. Политическите партии овладяха и масово прилагат подходите на мафиотските структури за създаване на зависимости сред свои кръгове от избиратели, лица от държавната администрация и сред бизнеса от сивата икономика и лицата, активно участващи в корупционните практики .
2.    Подчиняване и насочване на законодателството и системите на правосъдието и вътрешния ред към охрана и защита на интересите на политическите измамници. С поредните изменения на избирателния кодекс авторите им задължиха под угрозата от наказания избирателите да гласуват за посочените от тях лица и партии. Умишлено в избирателното законодателство не са се погрижили да предоставят необходимата информация за всеки един от посочените кандидати, които остават непознати за по голяма част от избирателите. Очаква се, че при липсата на  адекватни аргументи за пригодността на кандидатите след като са заставени насила големия брой неориентирани избиратели,  да гласуват по „инерция” или по препоръка от някого за някоя от партиите, посочили свои кандидати.
3.    Забраниха на милиони лица, намиращи се в чужбина да организират избирателни секции- заставят ги да пътуват до дипломатическите представителства на България  и така косвено ги лишиха от правото им да гласуват. Отнеха им възможността да издигат и да избират свои подходящи кандидати, които да ги представляват в родината им. Не се съобразиха с обстоятелството, че милиони българи, работещи в чужбина притежават имоти, за които плащат данъци в България. Силно ограничиха възможностите на подходящите грамотни, знаещи и можещи емигранти да бъдат избирани в местното самоуправление и в държавните институции  за да бъдат полезни за родината си .
4.    Умишлено се прикриват чрез добре организирано информационно затъмнение и законови ограничения качествата и недостатъците на кандидатите и не се разобличават лъжливите, заблуждаващите, популистките и неизпълними предизборни обещания. Измамите с фалшифицирани доказателства(дипломи, сертификати, референции и др.) за пригодността на кандидатите да заемат изборни длъжности не се контролират, а на измамниците не се търси адекватна отговорност и не се разобличават публично. Нещо повече, осланяйки се на бездействието на прокуратурата се отправят заплахи за саморазправа и съдебни процедури за оклеветяване.
5.    В избирателното законодателство не се отделя необходимото място за регламентиране на предизборния процес относно разясняване критериите и съответствието на качествата на кандидатите, на организацията за популяризирането им сред избирателите и на предварителната обществена оценка за пригодността на кандидатите да заемат съответната изборна длъжност. Ясно е кого обслужва многогодишната практика в България  да се изчаква да изтече мандата на избраните кандидати, и тогава  да се разбере, че някои от тях са подвели избирателите, а през това време същите са успели да забогатеят незаконно и да си осигурят условията за по нататъшни измамни злоупотреби с ресурсите на държавата и с парите на данъкоплатците.
6.    Наглостта на изборните измамници продължава да се засилва и демонстрира след всяка нова промяна на изборното законодателство. Нещо повече,измамите обхванаха и спонтанните протести на избирателите- насочвайки енергията на недоволните в удобна за измамниците посока, например към „призрачната агентура на отдавна несъществуващата държавна сигурност или към отдавна починали деятели на "незабравимата" българска комунистическа партия. Съвременните управляващи партии създадоха специализирана организация и структури, например „протестна мрежа”, финансирана и направлявана от задгранични сили за неутрализиране на справедливите обществени искания. Чрез продажните медии се предлагаха водачи на протестите, които в крайна сметка ги вкарваха в „задънена улица”. Сред идеолозите на „светлото бъдеще” и „спасителите” на държавата политическите реваншисти(реформатори, патриоти и др.подобни) извеждаха на преден план марионетни управници, подставяни от кукловодите – националните предатели, които доведоха страната до пълна разруха. За съжаление, както за финансовите пирамиди и за телефонните измами и за тези „примамки” се намираха „баламурници”.

Крайно време е вече българите, които бяха принудени от „народните избранници” да напуснат страната, както и останалите в България избиратели, които непрекъснато са заставяни с измамни подходи от политическите партии да им предоставят управлението на България, да си зададат въпроса докога ще позволяват на политическите мошеници да ги унижават и да се разпореждат с техните съдби по този елементарен начин. Ясно е че тези саморазмножаващи се „управници” доброволно няма да се откажат от лесния паразитен начин за забогатяване.

Убеден съм, че няма друг изход, освен да бъде упражнен категоричен обществен натиск, за да бъдат отстранени от управлението на държавата политическите партии, а на виновните лица да им бъде потърсена адекватна финансова и наказателна отговорност. Не вярвайте на техните елементарни обяснения, съчинени за наивници , че няма по добри лидери и социални образования от съществуващите политически партии, които да ги заменят. От тях може да се очакват само престъпни лъжи, предназначени за ежедневна заблуда и по нататъшно ограбване на избирателите. 

Свързани публикации от същия автор:


-       др. 

01.05.2016 год.
автор: Д.Ганчовски


7 коментара:

 1. Всички знаем, че .... - измамените разбират за това след като ги измамят; че..... измамниците са по предприемчиви от измамените; че.... е безсмислено измамените да очакват някой друг, освен самите те да се "разплатят" с измамниците.

  ОтговорИзтриване

 2. Измамниците са известни на всички, които ги избраха. На измамените не им остава нищо друго освен да си осъзнаят допусната груба грешка и сами да я поправят.

  ОтговорИзтриване
 3. Избирателите в България естествено са се обособили в две основни групи - зависими и независими от кандидатите. Зависимите избиратели са своеобразна част от политическите измамници и са основните виновници за манипулиране на изборите.

  ОтговорИзтриване
 4. Купуването на избиратели е основен проблем при местните избори и при изборите за президент.Акцентирането на законодателството и насочване на прокуратурата и полицията към противодействие на купения вот при изборите за парламент е измамно действие на управляващите. Така се отвлича вниманието от многообразните незаконни действия на политическите измамници за изграждане на мрежи от зависими избиратели.

  ОтговорИзтриване
 5. Не е възможно големите слоеве от неграмотни и необразовани избиратели в България да не бъдат манипулирани от опитните политически измамници. Не може да се очаква, че неграмотният електорат ще направи качествен и адекватен избор на лицата, които ще заемат управленските позиции в държавата.

  ОтговорИзтриване
 6. Може ли да ни убеди някой, че в България може да се провеждат честни избори, след като никой аргументирано не опроверга обществените съмнения, че настоящия президент беше "избран" с манипулации, а може би и с груби фалшификации?!

  ОтговорИзтриване
 7. Как да повярваме в искреността на т.н. "протестна мрежа", след като някои от лидерите им разпалено ни убеждават, че настоящият държавен глава следва да бъде гарант за измененията в избирателния кодекс, за да няма протести?!

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.