ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

събота, 9 юни 2012 г.

ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕКАПчелите и Човечеството имат своите самостоятелни равностойни места на майката Земя.

Човекът си е присвоил правото да ползва продуктите, създадени от пчелите, както и продуктите на много други биологични системи.

Това право, обаче е неосъзнато чисто присвояване, с други думи кражба. ТОЙ проявява грижа към пчелите, която обаче е  проява на егоистичното му намерение да  ги подчини, за да ги експлоатира в свой интерес. Само, че по отношение господарското поведение на човека към пчелите е "сбъркал адреса".
В много отношения пчелното семейство е по съвършено от човешкото общество и функционира по ефективно от него. Така, че по подхожда на човека да изпълнява ролята на помощник и ТОЙ да слугува на пчелите, както е в действителност.
Същността на взаимоотношенията "пчели-човек"  се състои в това, че пчелите не са зависими от човека и не ТЕ Него търсят, а той сам им" предлага услугите си". Разбира се, че той се стреми да помага на пчелите само и единствено в свой интерес - за да ги принуди да произведат за него повече пчелни продукти. В резултат се постига липса на баланс в интересите на двете биологични системи и взаимоотношенията "човек-пчели" не могат да се разглеждат като взаимно изгодни.

Ако приложим системния подход в разсъжденията си, ще можем да си отговорим на множество въпроси за съвместното съществуване на пчелите и човечеството.
Това са отделни биологични системи от живи индивиди. Всеки от индивидите е също своеобразна самостоятелна система, състояща се от взаимно свързани органи(подсистеми), които не могат да съществуват самостоятелно.

Господ е създал системата от органи на всеки от индивидите така, че да съответства най добре на функциите, които са му вменени от НЕГО. Оказва се, че отделната пчеличка в сравнение с отделния човек притежава  система от по ефективни органи за всяка от задачите, които трябва да изпълнява. Достатъчно е само да си припомним двигателните и органи, които позволяват на пчеличката да изминава ежедневно многократно с голяма скорост огромни разстояния в сравнение с размерите на тялото й. Или да се опитаме да си представим възможностите й да запаметява изключително точна, без никаква излишна, информация за местоположението на нейното пчелно семейство, както и за местоположението и вида на растенията, от които ще събира нектар или цветен прашец, заедно с другите, на които е предала тази информация и т.н. 

 Прочетете още...
 ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕЧЕСТВОТО

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.