ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

вторник, 9 юни 2015 г.

ЖАБАТА, ГЬОЛА И НЕЙНОТО МЯСТО В ГЬОЛА

Основният принцип, обуславящ съществуването на социалното общество.Създателят посочва как може да съществува  съвършенното пчелно семейство - всяка пчеличка е част от семейна общност и има свое „място” в него и то е неоспоримо от другите пчелички. 

„Мястото” на пчеличката се определя от безпрекословно изпълняваните от нея вменени й от Създателя функции и тя никога не оспорва функциите на другите членове на семейството. Обосновава се само от целите, които преследва пчелното общество. Преразпределение на функциите се извършва само при придобиване на съответната квалификация (за чистачка, кърмачка, производственичка, разузнавач, строител, пазач ...). Изпълняваните функции от членовете на семейството покриват цялостно неговия жизнен цикъл.

Несъобразяването с определеното  място на отделните пчелички води до разрушаване и физическо унищожаване на пчелното семейство. Например опита на някои работнички да заемат мястото на супервайзора-пчелната майка, като започнат да снасят яйца, неминуемо довежда до ликвидиране на младото поколение и до унищожаване на семейството и на всички негови членове.

Какво се наблюдава в разпадащите се човешки общества?

Ако се концентрираме в българското общество в началото на 21 век ясно можем да откроим основните характеристики на разпадащо се общество:

-       масово пренебрегване на традиционните добродетели, кореспондиращи с божиите правила(заповеди),

-       разрушени професионални съсловия (научни работници, учители, инженери занаятчии и промишлени специалисти, строители, селско стопански специалисти , медицински експерти и т.н.),

-        обругаване и подтискане на авторитетите в отделните области на обществения живот от малограмотните и посредствените,

-        подценяване на науката, образованието, авторитета на учителите, професорите, преподавателите и сертифицираните знаещи,

-       безпардонно незачитайки критериите за изискуемите образование, квалификация, умения и опит за заемане от индивидите на съответстващите им позиции в обществото,

-       прекъснати функционални връзки между членовете на обществото,

-        индивидуализъм, егоизъм и престъпно поведение,

 -       непризнаване от отделния индивид правото на съществуване и мястото на другите в обществото,

-        липса на единни за всички цели на обществото.

Агресивни аутсайдери и престъпници от близкото минало чрез заблуда, натиск и изместване на другите започнаха да заемат несъответстващи им позиции в обществото. Така се появиха множество фалшиви и некадърни политици, управленци, банкери и всякакви бизнесмени. Прилаганите подходи са престъпни и са насочени единствено към лично обогатяване за сметка на другите, на държавата и общините и незачитане на естественото място на отделните членове в обществото. „Правенето на пари” – основната „капиталистическа ценност” зарази и лумпенизира голяма част от нискобразованото население в България. Измениха си законите, осигуриха си подкупни  помощници (медии, политолози, социолози, икономисти, юристи и т.н.) и започна масово преместване на „жабите в други гьолове и заемане на чужди места”.  Защитните сили на обществото бяха овладяни от тях и стана трудно реализуема  предпоставката за съществуването му, а именно -  „всяка жаба да си знае гьола и мястото в него”, както и критериите за естественото преразпределение на „местата” в обществото. Плачевните резултати от това масово мигриране са очевидни.

Изходът е ясен:

При запазване на установилата се теденция и наличието на малка вероятност за събуждане на самосъзнанието в българското общество, няма друга мирна алтернатива, освен неговото саморазрушаване, самоунищожаване и „започване отначало”.  

Известно е, че  Създателят е предвидил и революционни механизми, прилагани досега многократно за „очовечаване” на самозабравилия се човешкия вид в по къси срокове от тези на еволюцията на съзнанието ..... 
По простичко казано - "някой" трябва да покани "жабите" да заемат местата си в своите гьолове или да "покани на вечеря" "щъркелите".  

Забележка: Разяснения по аргументите за гореизложените твърденията  са описани в коментарите на автора към публикацията.

юни, 2015 г.  
aвтор: Д.Ганчовски

4 коментара:

 1. Един от масово прилаганите подходи за заемане на "чуждо място" в посттоталитарното българско общество е "оплюването" на кадърните, образованите и доказалите се специалисти, експерти и управленци. Лъже се безцеремонно, нагло и тотално, започвайки от висшите ръководства в държавата и приключвайки с обикновените граждани. Лъжата, компроматите, кражбата, грабежа и измамата на "ближния"и другите престъпления по НК отдавна вече са заличени в списъка с българските добродетели. В битката с конкурентите за определени позиции в обществото не се подбират използваните средства, а реформиращото се правосъдие е безсилно или по точно се прави на "...ни лук ял, ни на лук мирисал..."

  ОтговорИзтриване
 2. Дискусионен остава въпроса - "как жабите да заемат полагащите им се места в гьола". Ясно е, че не може да се разчита на църквата да възстанови сред населението българските добродетели и да наложи "десетте божи заповеди". Някои се погрижиха да неутрализират ролята на образованието и културата във възпитанието на голямата част от подрастващото поколение. Наказанията не действат на провинилите се. Господстващият принцип е "правете пари". Подразбира се, че това може да стане само за сметка на "другите". А Те другите какво да правят, освен т.н. мирни протести, измислени от "успешните". В България вече няколко десетилетия се води латентна гражданска война с относително мирни средства. Само дето лавинообразно се увеличиха убийствата, самоубийствата, насилието и другите престъпления срещу личността. Възниква революционна ситуация и остава само "някой да драсне клечката".

  ОтговорИзтриване
 3. Нарастващото напрежение в българското общество се поддържа от установената фрапираща несправедливост. Извърши се некоректно и престъпно разпределение на цялата държавна(обществена) собственост, превръщайки я в лична. Лакомията, присъща на човеците, стоеше в основата на незаконното забогатяване на неголям брой алчни, безскрупулни и жестоки индивиди. Основната част от тези човеци започнаха да търсят лицемерно индулгенция от църквата, но самите те нагло прехвърлят вината си за пренебрегване на моралните ценности, които са определени в десетте божи заповеди. Тези същите са в основата на ликвидирането на традиционните български добродетели. Предприемат се действия за узаконяване на заграбените богатства и за налагане волята на "богатите" над обеднялото до крайност население. Не се посвеняват да подлагат на мъчително и унизително физическо унищожение на бедните възрастни, болните, малцинствените и други социални групи.Нека им напомним, че и за тях се отнася думичката "възмездие" и, че всяка война взема жертви.

  ОтговорИзтриване
 4. Установяване на баланс при естественото преразпределение на позициите, заемани от индивидите в българското общество би могло да стане, ако се въведат механизми за ограничаване на лакомията и алчността . Такива механизми отдавна съществуват, но обяснимо защо не им се обръща полагащото се внимание.За сведение на гражданите и на отговорните държавни институции ще припомним основните от тях:
  1. Законови мерки за контролиране престъпленията срещу личността и собствеността, незаконното забогатяване чрез укриване на данъци и други финансови задължения, експлоатацията и ограбването на трудещите се и т.н.
  2.Поощряване на дарителството и благотворителността от достойни скромни благородни и щедри лица като стогодишния дядо Добри от Байлово, "учителя от Плевен" и мн. други.
  3.Целенасочено въздействие върху съзнанието на хората, чрез обществено признание и уважение към лицата, в т.ч. и децата, които оказват безвъзмездна помощ и съпричастност към проблемите на другите, проявяващи щедрост, великодушие, честност, скромност и др. обществено полезни традиционни български добродетели.
  4. Възпитание сред подрастващите на уважително отношение към възрастните, знаещите, можещите и известните учени, културни дейци спортисти и др. обществени авторитети. Организиране на разнообразни събития за поддържане на връзки "на живо"и масови участия, разработка и разпространени на медийни продукции и др.
  5.Популяризиране( даване на гласност) на множеството благородни прояви от добросъвестни граждани, в т.ч.деца, като доброволно връщане на намерени вещи, пари, документи, животни и др. на собствениците им.

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.